Organisatie

Stichting Arjati is een stichting zonder winstoogmerk.

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van activiteiten.

BESTUUR

Van links naar rechts:

Ernst Breuer [secretaris], Anita Wissel-ten Cate [penningmeester], Dewi van Hoek [voorzitter] en Charley Bakker [algemeen lid]

COMMISSIE VAN ADVIES

Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door een zogenaamde Commissie van Advies.

De commissie bestaat uit personen die zich reeds jaren verdienstelijk gemaakt hebben voor de Indische gemeenschap in wat voor vorm dan ook.

Momenteel bestaat de Commissie van Advies uit mevrouw Ankie Cordier de Croust en de heer Will van de Corput.

VRIJWILLIGERS

Voor de uitvoering van de activiteiten wordt Stichting Arjati ondersteund door vele vrijwilligers.

Zij leveren een grote bijdrage en zijn onmisbaar voor de organisatie.

Carel Banse

Projecten
0644752934

Ellen van Nispen

Secretariaat Museum
0628546890

Cynthia Peters

Social media

Charlene Vodegel

Social media

Laatste nieuws
Terugblik 2023
Steun Stichting Arjati

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management