Indie Herdenking Breda 2022

Op deze pagina

Wat wordt het voor weer?

Er was geen pijl op te trekken wat voor weer het de 15e augustus zou worden. Dus werd in de voorbereiding alles uit de kast getrokken om goed in te kunnen spelen op de verschillende weerstypes die op deze dag aan ons voorbij zouden kunnen trekken. Het leek wel of het weer een spelletje met ons speelde. Zon, wind en slagregens wisselden elkaar af, echter in de middag klaarde het op en bleef het droog.

Het was heel bijzonder om deze 15 augustus weer met elkaar en in grote getale te mogen vieren. Als vanouds vulden de ruimtes van Raffy en de tent buiten zich met bezoekers en bewoners en een gevoel van blijdschap dat dit weer allemaal mogelijk mocht zijn, overheerste.

Samenzijn

Ze waren er weer allemaal bij. De Bond van Wapenbroeders, de Groep Luchtmacht Reserve, het Raffykoor, individuele veteranen, de hoornblazer Bart Felet, burgemeester Depla en naast de bewoners zoveel bezoekers die samen wilden herdenken. Zo ook de vrijwilligers van Stichting Arjati en vrijwilligers en medewerkers van Raffy, die allen hun best deden om de Indië-Herdenking zo mooi en waardig mogelijk te maken. En dat voelde je.

Thema: Verwerken is Versterken

Na afloop lieten bezoekers woorden als indrukwekkend vallen. Het thema ‘Verwerken is versterken’ bleek bij velen een persoonlijke snaar te raken. Ook woorden als dankbaar dat het weer kan en hoop voor de toekomst kwamen voorbij. Allemaal woorden die het belang van het houden van de Indië-Herdenking onderschrijven.

Sluiting

Het grote saamhorigheidsgevoel maakte dat iedereen terug kon kijken op een zeer geslaagde dag. Allen heel hartelijk bedankt daarvoor.

Zoals altijd werd de bijeenkomst besloten met een gezamenlijke maaltijd.

Videoverslag door Elisabeth TV

Terugblik door Breda Nu

Foto's

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management