Steun ons

Stichting Arjati is afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring.

Naast onze vaste donateurs Stichting Raffy-Leystroom en Gemeente Breda ontvangen wij jaarlijks bijdragen van verschillende vaak niet bij naam bekende personen.

Wilt ook u Stichting Arjati financieel ondersteunen? Uw gift is van harte welkom. Scan daarvoor onderstaande QR code of volg deze link.

Als uw bijdrage is bedoeld voor een specifieke activiteit, bijvoorbeeld de Indië-herdenking op 15 augustus in Breda, vermeld dit dan bij uw overschrijving.  Wij zorgen dan dat uw bijdrage daaraan besteed wordt.

U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL 82 RABO 0134668723 ten name van Stichting Arjati in Breda.

Stichting Arjati staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20154089. Het daarbij behorende RSIN nummer is 820768248.

Stichting Arjati is sinds 1 januari 2019 in het bezit van de culturele ANBI-status. Dit geeft de schenker financiële belastingvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op onze pagina ANBI-status.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management