Missie en visie

Stichting Arjati is op 7 mei 2009 opgericht met als belangrijkste taak het borgen van de Indie-herdenking in Breda.

 Daarnaast zet Stichting Arjati zich in voor behoud en overdracht van het Indisch Cultureel Erfgoed

Waar komt de naam Arjati vandaan?

Arjati is de naam van een meisje en de titel van een bekend liedje dat vroeger in menig Indische huiskamer te horen was. Het liedje gaat over de belevenissen van twee geliefden en speelt in het oude Indië. De melodie is zacht en weemoedig en roept bij verschillende mensen een gevoel van heimwee op. De meest bekende versie van Arjati wordt  vertolkt door George de Fretes.

Wat verstaat Arjati onder Indisch cultureel erfgoed?

Het Indisch cultureel erfgoed is ‘rijk’ en breed geschakeerd. Zonder uitputtend te willen zijn kan gedacht worden aan: verhalen van (groot)ouders, sfeer en typische ‘momenten’, samenzijn, muziek, dans, sport, kleding, identiteit, gastvrijheid, eten, attitude, gewoonten, historie,  kunst en literatuur, brieven, persoonlijke getuigenissen, voorwerpen die associaties oproepen met Nederlands Indië etc.etc.

Stichting Arjati gaat de uitdaging aan om zich te verdiepen in  deze facetten van het Indisch cultureel erfgoed. Zij hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het (beter) begrijpen van de Nederlands Indische geschiedenis, zowel in klein als in groot verband.

Hoe kunnen we dit erfgoed bewaren?

  • Door het leggen van verbanden en contacten tussen de 1e generatie Indische Nederlanders – eenieder die Nederlands Indië in die breedste zin van het woord als gedeeld verleden heeft – en de latere generaties.
  • Door de organisatie van activiteiten en het faciliteren en stimuleren van alles wat bijdraagt aan behoud en overdracht van het Indisch cultureel erfgoed. Te denken valt aan het geven van cultuurspecifieke workshops  en het houden van lezingen gerelateerd aan kunst en cultuur en aan de Nederlands Indische geschiedenis.
  • Door aandacht te hebben voor de Indië  Herdenking op 15 augustus. Dit doen we door jaarlijks de herdenking te organiseren bij het Indië monument in de tuin van Woonzorgcentrum Raffy in Breda.
  • Door actief samen te werken en samenwerking te zoeken met het reguliere basis- en voortgezet onderwijs om overdracht van de Nederlands Indische geschiedenis te borgen.
  • Door open te staan voor samenwerking met personen en andere organisaties die soortgelijke doelstellingen als Arjati  nastreven.
  • Door open te staan voor samenwerking met reguliere organisaties die staan voor (immaterieel) cultureel erfgoed.
  • Met het Indisch Museum, selemanya di dalam hatiku*,  Breda heeft het Indisch cultureel erfgoed in Breda fysiek een plek gekregen. Een plek waar geschiedenis levend wordt.

* voor altijd in mijn hart

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management