INDISCH MUSEUM

Het Indisch museum

Selamanya Di Dalam Hatiku

Het Indisch Museum is een plek waar het Indisch Cultureel Erfgoed bewaard en gevonden kan worden. Een plek waar de geschiedenis van Nederlands-Indie wordt verteld en doorgegeven.

Adres

Joseph Poelaertstraat 1, 4827 EL Breda

Toegang

Gratis

Openingstijden

De reguliere openingstijden van het Indisch Museum zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-15.30 uur.

Reserveren

Wilt u meer informatie over het Indisch Museum of wilt u een reservering maken, neemt u dan contact op met het secretariaat Indisch Museum via email: indischmuseum@arjati.nl

Of  telefonisch en via whatsapp: secretariaat Indisch Museum Ellen van Nispen: 06-28546890.

Indisch Museum als erfgoedmuseum

 Steeds meer mensen – niet alleen met Indische voorouders – zijn geïnteresseerd in Indisch cultureel erfgoed. Immers meer begrijpen van het verleden geeft houvast in het heden en geeft richting aan de toekomst.

Doel van Indisch Museum in Breda is:

  • Collectie behouden en beschermen
  • Ontmoeting bezoekers faciliteren
  • Individuele verhalen vastleggen
  • Erfgoededucatie bieden (volwassenen, jongeren, kinderen)

Hiermee streeft het Indisch Museum ernaar om te voldoen aan de criteria, die worden gesteld aan een erfgoedmuseum, namelijk verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

En verder...

Bij de officiële opening op 17 maart 2018 beschikt het Indisch Museum Breda over een kleine collectie van geschonken en in bruikleen afgestane voorwerpen. De omschrijving van deze objecten wordt vanaf deze datum gestart en de catalogus is dus in opbouw. Iedere bezoeker die iets kan zeggen over de omschrijving van een voorwerp wordt uitgenodigd om dit door te geven aan één van onze gastheren of gastvrouwen van het Indisch Museum. Men kan daarover ook een e-mail sturen aan indischmuseum@arjati.nl

Naast de voorwerpen heeft het Indisch Museum een bibliotheek. Boeken worden niet uitgeleend, omdat het een ‘erfgoedbibliotheek’ is.

Zaterdag 7 december 2017: Het Indisch Museum opent haar deuren

Zaterdag 17 maart 2018: Officiële opening en naamsonthulling

Zondag 1 april 2018: Interview bij Grensgeluiden met Magda Wallenburg, voorzitter Stichting Arjati

Video gemaakt door studenten Avans Hogeschool Breda

Video afspelen
Laatste nieuws
Terugblik 2023
Steun Stichting Arjati

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management