Over ons

HISTORIE

De Stichting Arjati is opgericht op 7 mei 2009 en vloeit voort uit de samenwerking tussen de Werkgroep Indie Herdenking van de Kinderen Japanse Bezetting en Bersiap en Stichting Woonzorgcentrum Raffy. In een convenant is vastgelegd welke faciliteiten Woonzorgcentrum Raffy aan Stichting Arjati voor onbepaalde tijd verleent. Het betreft onder meer huisvesting en faciliteiten voor het Indisch Museum,  de Indie Herdenking en het Indie Monument.

Het convenant is op 1 oktober 2018 ondertekend door de directeur-bestuurder van Stichting Woonzorgcentrum Raffy, G.J.A.F. van der Pluijm, en de voorzitter van Stichting Arjati, M.E. Wallenburg.

STATUTAIRE GEGEVENS

  1. Statutaire naam: Stichting Arjati
  2. Adres: Jan Willemstraat 9, 5103 AD Dongen
  3. Anbi-status toegekend per 1 januari 2019
  4. Kamer van Koophandel nummer: 201.540.89
  5. Fiscaal nummer (RSIN): 820768248
  6. IBAN: NL 82 RABO 0134668723 ten name van Stichting Arjati in Breda.
  7. Bestuurssamenstelling: Er is sprake van een onbezoldigd bestuur. Meer informatie klik hier.
  8. Beloningsbeleid: Stichting Arjati voert geen beloningsbeleid uit.
  9. Algemene doelstelling: Het borgen van de Indie-herdenking in Brede en het behouden en overdragen van het Indisch Cultureel Erfgoed.

JAARVERSLAGEN

LEES MEER

Steun Stichting Arjati
Laatste nieuws
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management