WELKOM OP ONZE WEBSITE

Beste bezoeker, Ik ben Dewi van Hoek, Voorzitter van de Stichting Arjati. Namens het bestuur en alle vrijwilligers heet ik u van harte welkom op onze website: “Selamat Datang!”

15 Augustus 2013, de eerste keer dat ik de herdenking van stichting Arjati bijwoonde. Een dag die een behoorlijke indruk maakte op mij: de ceremonie, de grote opkomst maar belangrijker nog, alle verhalen. Verhalen die ik nog niet kende en zo weinig wat ik over deze geschiedenis – deels mijn geschiedenis – wist.

Stichting Arjati is in 2009 opgericht met als doel het borgen van het Indisch Erfgoed.

Onze belangrijkste activiteit is de jaarlijkse 15 augustus herdenking, een moment waarop we gezamenlijk stilstaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Een dag waarop we stilstaan bij alle slachtoffers van deze oorlog en hen eren die voor onze vrijheid hebben gestreden.

De 15 augustus herdenking is onze belangrijkste activiteit, maar gedurende het hele jaar organiseren we diverse activiteiten om het Indisch Erfgoed te borgen. Een impressie van onze activiteiten kunt u terugvinden op deze website onder het kopje laatste nieuws.

Waar we ook bijzonder trots op zijn is ons huiskamermuseum selamanya di dalam hatiku, voor altijd in mijn hart. In het museum wordt het Cultureel Erfgoed tot leven wordt gebracht aan de hand van voorwerpen en verhalen. Een plek waar de geschiedenis van Nederlands-Indië vanuit ieders perspectief kan worden verteld en gedeeld.

Alle activiteiten van stichting Arjati worden gerealiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich samen inzetten voor het behoud van het Indisch Erfgoed. Op deze manier willen we eenieder die op zoek gaat naar zijn of haar Indische roots of graag meer wil weten over deze geschiedenis, een plek geven.

Trots en dankbaar dat ik dit samen met alle vrijwilligers van stichting Arjati mag doen.

Dank voor uw interesse in stichting Arjati en ik hoop u te mogen verwelkomen bij een van onze activiteiten en of in ons museum.

Hartelijke groet, mede namens

Alle vrijwilligers van stichting Arjati

Dewi van Hoek

CODES voor de CULTUURSECTOR

Deze codes onderschrijven en volgen we zelf en we vragen ook van onze partners dat zij zich aan deze codes houden. Wij vinden deze codes belangrijk omdat ze samen bijdragen aan een gezonde, relevante, transparante en veerkrachtige cultuursector.

e-Boekhouden.nl

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management