Activiteiten

Thema filmavonden

Vrijheidsmaaltijd

Museum Rondleidingen

Maand van de Geschiedenis

Open Monumenten Dag

Taallessen Indonesisch

Museumschatjes

Indie Herdenkingen

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management