Indie-herdenking Breda/Oosterhout

Op deze pagina

Herdenking op de trip van Zoutlandtkazerne

Vandaag zijn voorzitter Dewi van Hoek, secretaris Ernst Breuer en penningmeester Carel Banse namens Stichting Arjati aanwezig geweest bij de Indie-herdenking op de Trip van Zoutlandtkazerne in Breda.
 
De herdenking is georganiseerd door cadetten KMAR van de Koninklijke Militaire Academie onder leiding van Cadet-Wachtmeester Bente van Erp en speciaal bedoeld voor militairen uit Breda en Oosterhout, die destijds in Nederlands-Indie het leven lieten.
 

Toespraken

Toespraken van aanstaand Commandant KMA, Kolonel KMAR Frank Rippens, en locoburgemeester van de Gemeente Oosterhout Willem-Jan van der Zanden (mede namens de burgemeester van de Gemeente Breda) en  Aalmoezenier Rene Heinrichs memoreerden de inzet van militairen destijds, waarbij extra aandacht werd geschonken aan het thuisfront, dat in die tijd slechts per brief bereikbaar was.

Alle sprekers toonden respect voor de aanwezige veteranen en de nabestaanden van de omgekomen militairen. Belangrijke thema’s waren VERBINDING, SAMENWERKING, ERKENNING, RESPECT en TOEKOMSTGERICHTHEID.

Jongere garde neemt over

Goed om te zien dat de jongere garde officieren-in-opleiding deze herdenking organiseren en het belangrijk vinden dat de verhalen worden doorgegeven.

Ook voor Stichting Arjati is het van groot belang dat jongeren zich aansluiten (bijvoorbeeld als vrijwilliger) om het stokje over te nemen van de oudere generaties. Want er zijn nog zoveel verhalen te vertellen!

Foto's

Foto's Ministerie van Defensie

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management