Nieuws vanuit het Bestuur

Anita Wissel-ten Cate: vertrekkend Penningmeester

Anita Wissel-ten Cate haar functie van penningmeester ter beschikking gesteld, deze is inmiddels ook al weer ingevuld.

Anita heeft een zeer betrokken en actieve bijdrage geleverd aan de Stichting.

Inmiddels heeft het Bestuur gepast afscheid van haar genomen. 

We danken Anita voor haar inzet en hopen haar snel weer bij een van onze activiteiten te ontmoeten.

Carel Banse: nieuwe Penningmeester

In de bestuursvergadering van 12 april j.l. heeft het Bestuur Carel Banse als nieuwe penningmeester benoemd.

Carel is al op diverse manieren aan de Stichting verbonden: als contactpersoon naar de Koninklijke Luchtmacht, als spreker tijdens de herdenking 2023 en als adviseur bij projecten. 

We zijn dankbaar dat Carel met zijn kennis en ervaring ons bestuur komt versterken en kijken uit naar een prettige en intensieve samenwerking binnen het Bestuur in de nieuwe samenstelling.

Meer informatie over Carel is te vinden op:

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management