Open Monumenten Dagen Breda

Wajang expositie

Tijdens de Open Monumenten dagen op 9 en 10 september was er de mogelijkheid om het monumentale pand aan de Boschstraat 57 aan de binnenkant te bezichtigen. 

De oude directiekamer en de vergaderruimte/ oude eetzaal met hun gebrandschilderde ramen en houten lambrisering zijn nog steeds mooi om te zien. 

Tevens was er tijdens deze dagen een Wajangpoppen expositie te zien. 

De Wajangpoppen, die werden geëxposeerd, was een schenking aan Stichting Arjati, het was een privé collectie die wij in februari 2023 hebben mogen ontvangen. 

Bij de collectie was ook een uitgebreide documentatie over de Wajangpoppen, zodat er precies uitgezocht kon worden waar welke pop vandaan komt en tot welke familie de pop behoort. 

Diverse vrijwilligers waren aanwezig om de bezoekers rond te leiden en uitleg te geven, bezoekers waren verrast door de expositie en andere bezoekers kwamen juist om de wajangpoppen te bewonderen. 

De oude directiekamer en de vergaderruimte/ oude eetzaal met hun gebrandschilderde ramen en houten lambrisering zijn nog steeds mooi om te zien. 

Familieleden van de schenker waren aanwezig om de collectie van hun vader te bezichtigen in deze mooie omgeving. 

Deze expositie vraagt om een vervolg…. 

Door Karin de Goede 

Foto's

Huis van der Donck

 

Als monumenten konden praten, zouden o.a. de heerlijke Indische en Molukse recepten en de verhalen over Indië en de Molukken worden doorgegeven. In het monumentale pand zat namelijk ooit woonzorgcentrum Raffy, een verzorgingstehuis voor Indische en Molukse ouderen. Naast de verhalen die een aantal van de  vrijwilligers over die tijd kunnen vertellen, is er een mooie expositie over wajangpoppen die u op deze locatie tijdens de open monumentendagen kunt bezichtigen. Deze prachtige collectie was in het bezit van een priveverzamelaar en heeft er jaren over gedaan om deze collectie op te bouwen en het verhaal uit te werken.

Veel Bredanaars kennen dit rijksmonument onder de naam Huize Raffy. Maar wist je dat het pand grote monumentale waarde heeft?
Het dateert oorspronkelijk uit de 16e eeuw. Maar het huidige huis, de twee achter elkaar gelegen vleugels met een kapconstructie met twee zadeldaken is gebouwd in de 17e eeuw. Het huis heeft een diepe ommuurde tuin. Er woonden beroemde Bredanaars zoals Adriaan van der Donck (1618-1656) die hier zeer waarschijnlijk zijn jeugd heeft doorgebracht. Adriaan van der Donck is bekend als een van de stichters van de stad die later New York zou worden. Hij legde de basis voor de liberale, democratische, verlichte stad die New York nu is.
Rond 1900 heeft het pand veel van de huidige kenmerken gekregen door een andere bekende Bredase familie: Smits van Waesberghe. De voorgevel en de rijk gedecoreerde kamers dateren uit deze periode.

Vanaf 1959 was het een huis een woon-zorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen onder de naam Huize Raffy en later Lâle voor Turkse ouderen.
In de toekomst krijgt het monument een nieuwe bestemming. De huidige eigenaren van  Huis van der Donck onderzoeken hiervoor de mogelijkheden waarbij zij met zorg voor het monument te werk gaan. Mogelijk krijgt het pand een culturele bestemming.

Expositie wajangpoppen

Luister naar de verhalen van vrijwilligers van Arjati en bekijk de uitzonderlijke expositie over wajangpoppen.

Naar de website van Open Monumentendagen Breda.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management