Met vertrouwen loslaten

Vanaf de start van Stichting Arjati op 7 mei 2009 ben ik voorzitter van deze mooie stichting. In de afgelopen 13 jaar hebben we als stichting vele activiteiten mogen organiseren met als doel het borgen en overdragen van het Indisch Cultureel Erfgoed. Echter na 13 jaar is het moment gekomen, dat ik het voorzitterschap overdraag.

Wat was ik blij toen ik hoorde dat Dewi van Hoek, al vele jaren penningmeester bij Stichting Arjati, aangaf dat zij belangstelling had. Het was voor mij dan ook niet zo moeilijk om per 1 januari het stokje van voorzitter aan Dewi over te dragen. Ik ben ook blij dat zij samen met een voor mij even zo vertrouwd persoon Ernst Breuer, die de taak van secretaris op zich neemt, als ‘oude’ bestuursleden drie nieuwe bestuursleden welkom heten: Cindy Beck en Charley Bakker als algemeen bestuursleden en Anita Wissel als penningmeester.

Anita, Ernst, Cindy, Dewi, Charley

Ik wens het nieuwe 5-koppige bestuur heel veel succes toe en heb er alle vertrouwen in, dat zij de doelstelling van Stichting Arjati verder uitdragen en door ontwikkelen. En zij weten zich gesteund door een grote groep trouwe vrijwilligers. En dat geeft een goed gevoel.

Graag blik ik terug op het begin van Stichting Arjati en dank ik Freek Kraus en Stephan Samuels, die samen met mij de founding fathers van Stichting Arjati zijn. We hadden wel gehoopt, maar niet kunnen bevroeden dat Stichting Arjati zich op deze manier heeft kunnen wortelen in Breda en zelfs daarbuiten. Het maakt ons trots. Aansluitend dank ik iedereen, die het mogelijk heeft gemaakt om het Indisch cultureel erfgoed op diverse plekken vanuit verschillende perspectieven zichtbaar te maken.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management