Trots op onze voorzitter!

De afgelopen weken hebben we met stichting Arjati een aantal mooie activiteiten beleefd, zo hadden we op 5 mei de vrijheidsmaaltijd, hebben we op 4 mei stilgestaan bij onze vrijheid en zoals ieder jaar een bloemstuk bij monument de Vlucht gelegd. Maar op 26 april was er een hele speciale gebeurtenis, vrijwilliger Renée Fokke doet verslag van deze dag.

Dinsdag 26 april, de dag voor Koningsdag, was het eindelijk zover. Onze voorzitter Magda Wallenburg zou haar koninklijke onderscheiding ontvangen en deze zou speciaal worden uitgereikt door burgemeester Depla.En dat zou hij doen in de tuin van het  Indisch museum aan de Joseph Poelaertstraat in Breda. Maar voor dat deze plechtigheid kon plaatsvinden moest er nog heel wat gebeuren. Een klein comité heeft het er lange tijd behoorlijk druk mee gehad. En door “Corona” heeft alles nog wat langer geduurd. Er werd contact gezocht met familieleden, vrienden en bekenden. Toen werd wel duidelijk, dat Magda een lange vrijwilligerscarriere heeft. En nog steeds bezig is om zich in te zetten voor de medemens.

Haar staat van dienst:
– Wijkhoofd bij de collecte van Amnesty International,
– Al ruim 15 jaar vrijwilliger bij de landelijke Stichting  Molukse Ouderen,
– 13 Jaar voorzitter Stichting Arjati,
– Bestuurslid van het Indisch Herinneringscentrum.

Dit alles heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander doen besluiten om Magda niet te eren als Lid in de Orde van Oranje Nassau, maar te eren als Ridder in de Orde van Oranje Nassau!

De dag zelf vergde een hele voorbereiding; de tuin moest weer netjes worden gemaakt; de tent moest opgezet; de geheimhouding moest gewaarborgd worden (heel belangrijk) en Magda moest voor een bepaalde tijd “gekidnapt “ worden. (Voor dat laatste een hele pluim voor Anita, die nog nooit zoveel smoesjes heeft moeten verzinnen).

Kortom; hulde aan het comité, die dit samen met vrijwilligers mogelijk maakte. Maar het was de moeite waard. Burgemeester Depla was keurig op tijd en hield een lang en persoonlijk betoog. Daarna was het tijd voor alle genodigden om Magda te feliciteren en werd iedereen uitgenodigd voor een heerlijke gado-gado met saté. En later nog soto ayam. Het weer werkte ook mee. Alles klopte.

 

Wat zijn we trots op onze ridder (jonkvrouw)!!

Steun Stichting Arjati
Laatste nieuws
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management