In memoriam mevrouw Liesje de Leeuw

In 2013 viel mijn oog op de tentoonstelling ‘Schatten van Nieuwe Brabanders’ en werd ik getroffen door het verhaal van de kinderbox van Liesje, één van de schatten van de expositie. De kinderbox die speciaal werd gemaakt voor Liesje om te voorkomen dat zij in het water zou vallen tijdens de overtocht naar Nederland, dat het gezin de Leeuw op een zeeschip moest maken om een veilig heenkomen te zoeken na de onafhankelijkheid van Indonesië. Dit was het begin van een eerste kennismaking met Liesje wat resulteerde in een jarenlange samenwerking, waarbij behoud en overdracht van het Indisch Cultureel Erfgoed het doel was.

In 2015 besloot Liesje de samenwerking te intensiveren en werd zij vrijwilliger van Stichting Arjati. Eén van de eerste projecten, die Stichting Arjati met Liesje opzette, was de boekpresentatie van haar boek Gedragen Doeken; een boek met batikverhalen, verteld door mensen vanuit hun persoonlijke herinnering. Liesje en batik, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Eén van de activiteiten, waar Liesje zich graag mee bezig hield, was het geven van lezingen. Een lezing speciaal gemaakt voor Stichting Arjati was de lezing ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ met als thema Opstand. Een thema vol energie en gelaagdheid, waarbij Liesje met het publiek op zoek ging naar of er sprake was van opstand bij de Indische gemeenschap, nadat zij noodgedwongen in de jaren 1946 – 1967 naar Nederland vertrokken. En zo ja, hoe zag dit er dan uit. Voor dit soort verdiepende en ingewikkelde kwesties liep Liesje niet weg, en kon je merken dat je met een vakvrouw te maken had. Dat bleek ook uit de ondersteuning die zij de vrijwilligers bood tijdens de organisatie van de Indische Salon met het thema “Stille Kracht’.

En wat was ze trots, toen we de print van de batikstof van haar oma als afbeelding wilden gebruiken voor de flyer van het Indisch Museum, dat Stichting Arjati in 2018 opzette. Het Indisch Museum was een kolfje naar haar hand en vol overgave en toewijding nam ze de inventarisatie van de objecten van het Indisch Museum op zich. Een hels karwei, maar daar liet ze zich niet door uit het veld slaan en na een paar maanden stonden de eerste mappen met geïnventariseerde objecten te pronken in het Indisch Museum. Stichting Arjati is dankbaar en trots dat Liesje zo iets moois aan ons en aan de bezoekers heeft nagelaten en in haar voetsporen zullen wij hiermee verder gaan.

Waar Liesje ook graag mee aan de slag wilde gaan was de begeleiding van de vrijwilligers van Stichting Arjati en een stuk deskundigheidsbevordering. Een eerste opzet was gemaakt en de aantekeningen lagen klaar. Het heeft helaas niet zo mogen zijn, echter de adviezen van Liesje nemen we nog steeds ter harte en zullen we terug vinden in ons nieuw te schrijven vrijwilligersbeleid.

Liesje heeft heel veel betekent voor stichting Arjati met haar adviezen op het gebied van het Indisch en Indonesisch cultureel erfgoed, haar discussies die ons scherp hielden, haar vakkennis, maar bovenal voor wie ze was als mens, die ons met liefde terzijde stond. Eenieder heeft zo zijn eigen herinneringen aan Liesje, die warm gekoesterd worden. Dank je wel Liesje, voor alles wat je voor stichting Arjati hebt gedaan en voor wie je was.

 

Selamanya di dalam hatiku.

Magda Wallenburg, voorzitter Stichting Arjati

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management