Geen Indie-herdenking

Met pijn in ons hart laat Stichting Arjati u weten dat de Indië-Herdenking op 15 Augustus a.s. bij het Indië-monument op de achterplaats van Woonzorgcentrum Raffy niet door gaat. De verschillende scenario’s lagen klaar en de organisatie was verder rond. Echter door de toename van het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus en de daardoor verscherpte richtlijnen, waarvan we niet weten of die nog verder aangescherpt worden, is het voor Stichting Arjati niet mogelijk om een herdenking te organiseren, die bij ons past. Laagdrempelig, voor iedereen vrij toegankelijk en na afloop ruimte voor ontmoeting.  Het verdrietige besluit hebben we uiteindelijk in samenspraak met Woonzorgcentrum Raffy genomen. Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen dat de Indië-Herdenking in Breda op 15 Augustus 2022 weer op een volwaardige en respectvolle manier plaats kan vinden.

Een volwaardige en respectvolle manier in de geest van de Werkgroep Indië-Herdenking KJBB (Kinderen Japanse Bezetting en Bersiap). De organisatie die sinds 2004 de Indië-herdenkingen in Breda organiseerde en waarvan Stichting Arjati sinds 2009 de organisatie op zich had genomen. Vele mooie toespraken passeerden de afgelopen 10 jaar en meermaals werd ons gevraagd om deze toespraken te bundelen. Uiteindelijk besloot Stichting Arjati naar aanleiding van haar tienjarig jubileum hier gehoor aan te geven en een boek samen te stellen met diverse toespraken, voorzien van een historische context. Bij de presentatie van deze mooie jubileumuitgave op 15 augustus 2020 kon helaas maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. En ook dit jaar op 15 augustus is het niet mogelijk om hier aandacht aan te besteden. Voor Stichting Arjati een reden om onderstaand filmpje te delen, waarin de eerste exemplaren van de jubileumuitgave overhandigd worden aan Burgemeester Depla en de samensteller van het boek Sammy van Lieshout.

Wilt u eigenaar worden van deze jubileumuitgave? Het boek is voor 12,50 euro te koop bij het Indisch Museum of via info@arjati.nl

Steun Stichting Arjati
Laatste nieuws
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management