Op zoek naar veiligheid

Deze aangrijpende gebeurtenis werd voor de Bredase gemeenschap symbool voor de ellende die de oorlog – op de meest uiteenlopende manieren – teweeg kan brengen. Ter verbeelding hiervan ontwierp kunstenaar Hein Koreman het beeldhouwwerk van een vrouw en een kind op de vlucht; het monument waar in Breda jaarlijks op 4 mei de Dodenherdenking plaatsvindt.

Helaas was het ook dit jaar voor Stichting 4 Mei Dodenherdenking niet mogelijk de dodenherdenking op de reguliere manier te organiseren. Samen met de burgemeester van Breda, de heer Depla, werd door de voorzitter van Stichting 4 mei Dodenherdenking, de heer Hubert, een krans gelegd. Het was niet het eerste bloemstuk dat gelegd werd. In de loop van de dag hadden verschillende organisaties en individuen gebruik gemaakt van de gelegenheid om bloemen te leggen om op deze manier toch nog lijfelijk stil te staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Zo ook Stichting Arjati, die met het voltallig bestuur een bloemstuk legde voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

Het feit dat mensen niet samen konden komen om samen te herdenken en samen 5 mei te vieren, stimuleerde de creativiteit om tot mooie producties te komen, die online geplaatst werden. Zo werd door studenten van Avans Hogeschool in opdracht van de Gemeente Breda de film Samen in vrijheid gemaakt.

 
 

Geïnspireerd door de verhalen van bewoners van Woonzorgcentrum Raffy werd door Koen Verheijden een theatrale ervaring ‘Kabar angin’ neergezet met 39Graden. Op deze productie werden we gewezen door Grace Renon, wier moeder één van de verhalenvertellers is. Dank je wel Grace, dat je deze aangrijpende ervaring met ons gedeeld hebt.

De gebeurtenis De Vlucht, de film Samen in vrijheid en de productie Kabar Angin raken Stichting Arjati in het hart. Stichting Arjati maakt hier graag gebruik van als opmaat richting 15 Augustus. Dan staan we stil bij de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Een capitulatie die niet de vrede bracht, waarop men had gehoopt. Velen sloegen op de vlucht op zoek naar veiligheid.

Op dit moment is Stichting Arjati druk bezig met de voorbereidingen van de Indië Herdenking op 15 augustus, die net als ieder jaar gehouden wordt bij het Indië-monument op de achterplaats van Woonzorgcentrum Raffy. Helaas weten we nog niet of en hoeveel personen er bij de Indië-herdenking aanwezig mogen zijn. Of er een samenzijn mogelijk is. In afwachting van wat de overheid besluit ten aanzien van versoepelingen, wordt daar begin juli een besluit in genomen. We houden u op de hoogte.

Steun Stichting Arjati
Laatste nieuws
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management