De vergeten oorlog

 
De Teruggave is de naam waaronder het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden 11 in Breda wordt ingezet voor placemaking. Het gebouw wordt opengesteld voor nieuwe activiteiten. Deze nieuwe activiteiten moeten invulling geven aan het gastvrije imago van de Gasthuisvelden. De Teruggave als nieuwe naam voor het gebouw verwijst natuurlijk naar de oude gebruiker van het gebouw: de Belastingdienst. Tegelijk verwijst de naam naar de mogelijkheid: het gebouw wordt teruggeven aan de stad. Maar het is ook een opdracht: activiteiten en gebruikers moeten een bijdrage leveren aan het gebouw en de omgeving. Een plek die mogelijkheden biedt aan mensen uit de omgeving, ondernemers, onderwijs en overheid. Dank zij Barbara van Breda Promotions, één van de gebruikers van De Teruggave, heeft Stichting Arjati gebruik kunnen maken van deze bijzondere locatie.
Voor het thema van deze expositie is ‘De vergeten oorlog’ gekozen. Ofschoon er steeds meer aandacht is voor de Tweede Wereldoorlog in Azië, blijkt nog steeds dat velen niet op de hoogte zijn van wat er zich afspeelde in de periode 1941 – 1949 in het verre oosten. Ook blijkt uit gesprekken met studenten, dat op lagere en middelbare scholen over de Tweede Wereldoorlog in Azië en de daar opvolgende periode tot 1949  weinig of sporadisch onderwezen wordt.

Naast de expositie is er ook ruimte gemaakt voor de verkoop van nieuwe en tweedehands boeken, gerelateerd aan de geschiedenis van Nederlands Indië. Extra aandacht vragen wij u voor ons jubileumboek, waarin 10 jaar herdenken in Breda centraal staat en waarvan het eerste exemplaar op 15 augustus 2020 aan de burgemeester van Breda, de heer Paul Depla overhandigd wordt. 

Het Indisch Museum zelf is op dit moment wegens de coronamaatregelen helaas alleen op afspraak te bezoeken. Voor meer informatie over het Indisch Museum klik hier. Het behoud en overdracht van het Indisch Cultureel Erfgoed is onze missie; daar staan wij als stichting Arjati voor.

Wij hopen van harte dat u deze expositie komt bezoeken en dat de beelden en de verhalen de geschiedenis van een ieder mag verrijken. Vrijwilligers van Arjati staan tussen 11.30 uur – 15.00 uur klaar om u gastvrij te ontvangen, uw vragen te beantwoorden of te helpen bij de aankoop van uw boeken. Graag tot ziens!

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management