In memoriam mevrouw Roos Holslag

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is mevr.-holslag-120x120.jpg

Vrijdag 10 januari hebben wij afscheid genomen van Mevrouw Holslag. Zij overleed op 5 januari 2020 – 2 dagen voor haar 85e verjaardag – thuis in haar eigen omgeving.

Nog voordat Stichting Arjati opgericht werd, had ik al contact met meneer Holslag (oom Ruud) en mevrouw Holslag (tante Roos). Als vertegenwoordigers van de Indische Pensioenbond adviseerden zij met name mensen uit de Indische en de Molukse gemeenschap in West-Brabant en Zeeland. Daarnaast namen zij het initiatief om naast de reguliere Madjoe bijeenkomsten, bijeenkomsten te organiseren voor 70+ ouderen die zich op een of andere manier verbonden voelden met het Indisch Cultureel Erfgoed, genaamd Kumplan Orang Tua Raffy. Na de oprichting van Stichting Arjati waren wij dan ook blij dat zowel de heer als mevrouw Holslag deel wilden uitmaken van de Commissie van Advies voor Stichting Arjati. Helaas overleed de heer een half jaar na de oprichting van Stichting Arjati. Mevrouw Holslag bleef ons echter ondersteunen en adviseren in de geest van haar man. Ze was zo blij dat ze op een of andere manier nog iets kon betekenen voor de Indische gemeenschap.

Haar lichamelijke achteruitgang weerhield haar niet om een bijdrage te blijven leveren aan Stichting Arjati. Ook al kon ze niet meer deelnemen aan de verschillende activiteiten, ze wilde overal van op de hoogte blijven en daar waar ze kon helpen deed ze dat. Zo nam ze ieder jaar deel aan de interviews van kinderen van basisschool de Kievitsloop en was ze altijd bereid om leerlingen van de middelbare school te ontvangen om verhalen over Nederlands Indië over te dragen. Ze vond het zo belangrijk dat de geschiedenis van Indië doorverteld werd en kon en wilde het strijden niet loslaten.

In mei 2019 werd ze met een aantal andere vrijwilligers benoemd tot VIP-vrijwilliger. Daar werd ze stiekem toch een beetje verlegen van. Lieve mevrouw Holslag een laatste groet van ons allen. Terima kasih banjak dan selamat jalan.

Magda Wallenburg, voorzitter Stichting Arjati

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management