In memoriam mevrouw Dony van Haastrecht

Dinsdag 3 december hebben wij afscheid genomen van onze vrijwilligster mevrouw Dony van Haastrecht. Zij overleed op 27 november 2019 in de leeftijd van 87 jaar.

Vanaf de oprichting van Stichting Arjati volgde mevrouw van Haastrecht ons op de voet. Het duurde dan ook niet lang of zij werd vrijwilligster bij ons met haar specialiteit de loterij. Ze probeerde zo goed en zo kwaad altijd bij de kumpulan orang tua Raffy aanwezig te zijn om lootjes voor ons te verkopen, zodat er toch weer wat extra geld in het laatje kwam. Ook werden de loterijprijzen bij elkaar gezocht en netjes verdeeld op volgorde van kleine prijs naar hoofdprijs. Veel plezier beleefde ze hieraan met in de beginperiode oom Bert van Hoek, inmiddels overleden, en oom Eddie Willemsen.

Met hart en ziel bleef ze zich voor Arjati inzetten en probeerde bij alles te zijn wat Arjati organiseerde. Wat vond ze het erg dat ze door het achteruitgaan van haar gezondheid steeds vaker verstek moest laten gaan.

Afgelopen jaar op 9 mei 2019 hielden wij ons 10-jarig jubileumfeest. Daar moest en zou ze bij zijn! Wat waren we blij dat haar zoon Cor haar bracht en dat we haar nog even in het zonnetje konden zetten. Op deze dag werd ze met nog een aantal andere Arjati vrijwilligers tot VIP-vrijwilliger benoemd en onder luid applaus werd ze voor haar inzet bedankt. Wat werd ze daar verlegen van.

Lieve mevrouw van Haastrecht. Vanuit hier zenden wij u een laatste groet.

Selamat jalan.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management