Ridder Bert Oudenhoven

Maandenlang moesten wij onze mond houden, maar vandaag was het dan eindelijk zover. Onze vrijwilliger Bert Oudenhoven kreeg vandaag, 26 april, een lintje en iedereen mag het weten.

Zoals afgesproken verzamelden we ons aan de zijkant van Zout en Citroen in Oosterhout. Daar was Bert voor een heel ander feestje aanwezig. Met de burgemeester voorop ging het gezelschap naar binnen en volslagen verrast dacht Bert: Nee dit kan niet waar zijn. Voor mij? Maar ja het was zeker waar en dat de burgemeester zelf aanwezig was, had een duidelijke reden. Want het was niet zomaar een onderscheiding wat Bert kreeg, maar een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nadat de burgemeester uitgebreid stil stond bij wat Bert allemaal wel niet had gedaan, werd het lintje onder luid gejuich opgespeld.

Ongemakkelijk, maar toch blij en trots keek Bert naar de aanwezigen en persoonlijk ging hij iedereen langs om zijn blijdschap te delen.

Ook voor Stichting Arjati heeft Bert zich vele malen belangeloos ingezet.

Vanaf de oprichtingsdatum op 7 mei 2009 is hij betrokken bij onze stichting. Regelmatig vertelt hij aan kinderen van basisscholen over de geschiedenis van Nederlands Indië en maakt hij bijzondere tentoonstellingen gerelateerd aan de kampen, waarin hij verbleef gedurende de oorlog in Nederlands Indië. Zo waren kinderen van KBS Kievitsloop te gast bij het in 2018 door Stichting Arjati opgerichte Indisch Museum en te gast in Raffy, waar Bert klaar stond om zijn verhaal te vertellen. Ademloos luisterden de kinderen naar Bert, die op een speelse manier achtergrondinformatie gaf over een serieus onderdeel van de Nederlands Indische geschiedenis; de oorlog in Azië. En natuurlijk vertelde hij ook over zijn eigen ervaringen in deze oorlog, waardoor die verre oorlog voor de kinderen in één keer heel dichtbij kwam.

Naast zijn gastdocentschap, het bijdragen aan tentoonstellingen en zijn adviseurschap maakt Bert zich sterk voor ‘De Stichting Noord Sumatra Documentatie’. Deze stichting  is op 30 december 1986 opgericht met het doel het verzamelde originele materiaal over het leven van de burgers van Noord Sumatra (Sumatra’s Oostkust, Tapanoeli en Atjeh) tijdens de Japanse bezetting te publiceren in een serie boeken, waarin de verzamelde dagboeken (ongeveer honderd) integraal worden weergegeven samen met tekeningen, foto’s, Japanse dagorders, kampkrantjes en andere authentieke bronnen uit de interneringstijd. Met Stichting Arjati zijn we bezig om samen met Bert de website weer online te krijgen, zodat deze bijzondere documentatie niet verloren gaat.

En naast zijn expertise is Bert als mens gewoon een aardig en betrokken iemand. Iemand die voor je klaar staat als het nodig is. Djempol Bert!

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management