De Maand van de Geschiedenis in Breda

Lezing op zondag 28 oktober: ‘De Indische Gemeenschap in opstand?’ 

Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ is de titel van de Maand van de Geschiedenis, dat als thema voor opstand heeft gekozen. Een thema vol energie en gelaagdheid.

Museum Bronbeek geeft in de Week van de Koloniale Geschiedenis aandacht aan het individuele verzet en de massale opstanden in de Nederlandse koloniën. Het Indisch Herinneringscentrum biedt films aan. Op radio en tv worden uitzendingen gewijd aan Nederlands-Indië en op verschillende plaatsen in Nederland geven verenigingen een programma over de geschiedenis van de Indische Nederlanders.

Hoe raakt dit thema de Indische gemeenschap?  

Voor Stichting Arjati is het een uitdaging om uit te zoeken of er sprake was van een opstand bij de Indische gemeenschap nadat zij noodgedwongen in de jaren 1946 – 1967 naar Nederland vertrokken.

En zo ja, hoe zag die opstand er dan uit? Hoe was Nederland eraan toe toen zoveel Indische Nederlanders daar aankwamen? Hoe werd men opgevangen in de verschillende periodes?

Kees Wouters, historicus en maker van de film Een andere warmte, geeft de historische context weer; Liesje de Leeuw, schrijfster van o.a. Een leven lang zwijgen, laat u zien hoe opstand of verzet op verschillende wijzen binnen de Indische gemeenschap tot uiting kwam;

Daarna is er een interactieve sessie met de stelling ‘Gerilja voor zelfbehoud.’ (1955, Tjalie Robinson), een verwijzing naar de voorloper van het blad Tong Tong, nu bekend als Moesson.

De lezing vindt plaats om 14.00 uur in de multifunctionele ruimte van Woonzorgcentrum Raffy, Bernard de Wildestraat 400 in Breda. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, meldt u zich dan via info@arjati.nl voor 25 oktober a.s.

Extra openingstijden Indisch Museum

Het Indisch Museum aan de Joseph Poelaertstraat 1 is op zondag 21 oktober extra geopend van 14.00 uur – 16.00 uur en op zondag 28 oktober van 10.00 uur – 12.00 uur.

 

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management