Informatie tijdens Kumpulan

Kumpulan Orang Tua Raffy

Woonzorgcentrum Raffy organiseert op vrijdag 16 oktober a.s. weer een Kumpulan Orang Tua Raffy. Deze Kumpulan is speciaal  bedoeld voor Indische en Molukse ouderen van 70 jaar en ouder. Maar natuurlijk is iedereen van 70+ die zich betrokken voelt bij onze Indische en Molukse ouderen van harte welkom. De bijeenkomst zal plaatsvinden in onder andere het Grand Café van woonzorgcentrum Raffy. U hoeft geen lid te zijn of te worden.

Er is een kleine loterij en er Stichting Arjati zal aanwezig zijn om het een en ander te vertellen over de activiteiten in 2010. Ook wordt er informatie gegeven over hoe u een aanvraag kunt indienen voor WMO/AWBZ en wat nu eigenlijk precies een persoonsgebonden budget inhoudt.

De Kumpulan wordt gehouden van 14.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Als u wilt kunt u tussen 17.00 en 19.00 uur gebruik maken van een Indische warme maaltijd tegen betaling van 5,25 euro. U kunt zich hiervoor tot vrijdag 9 oktober opgeven bij de receptie van Raffy, Bernard de Wildestraat 400  Breda, telefoon 076-5225150.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management