Afscheid van Indie

Wilt u weten wat er allemaal al gedocumenteerd is over de jaren 1940 – 1950 over Nederlands Indië, neemt u dan een kijkje in het Nationaal Archief via

www.afscheidvanindie.nl 

Een digitale bron waarin u Nederlandse en buitenlandse documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië..

We zijn benieuwd naar uw reacties.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management