Maaltijd na herdenking

Voor de eerste keer dit jaar is het mogelijk om de maaltijd te gebruiken na de herdenking op 15 augustus a.s. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u zich voor 5 augustus op te geven via m.wallenburg@raffyzorg.nl onder vermelding van uw naam en het aantal personen. De kosten bedragen 5 euro per persoon per maaltijd.  Dit bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr.  30.00.29.454 van Stichting Raffy onder vermelding van ‘ herdenking’ of op de dag zelf bij de receptie van Woonzorgcentrum Raffy.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management