Herdenking 2009

Indië-herdenking 15 augustus in Breda met als thema

                             ‘B E W O G E N   J A R E N’

Hierbij nodigen wij u uit om op zaterdag 15 augustus 2009 aanwezig te zijn bij de Indië-herdenking.

Ook dit jaar zal de herdenking gehouden worden bij het monument in de achtertuin van het  Woonzorgcentrum Raffy in Breda-Noord (Hoge Vucht), gelegen aan de  Bernard de Wildestraat 400. Naast het herdenken van de overledenen staat het monument, welke in 2006  onthuld is, ook symbool voor de herkenning en erkeninng van elkaar.

Wij willen graag de jongere generatie bij de herdenking betrekken opdat de betekenis van deze herdenking en het monument niet verloren gaat. Wij stellen het daarom zeer op prijs als uw kinderen en/of kleinkinderen ook meekomen. Iedereen is van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit

13.45 uur        Muziek

14.00 uur        Aanvang programma  Herdenking     

                             Toespraken afgewisseld met muziek

                             Gezamenlijk zingen van  ‘Het ‘Indisch Onze Vader’    

                             Eerbetoon:  één minuut stilte gevolgd door ‘The Last Post’ 

                                                      het hijsen van de nationale vlag

                                                      het zingen van het Wilhelmus

14.45 uur         Bloemlegging op afroep

15.15 uur         Einde officiële gedeelte

                            Défilé langs monument om zelf uw bloemen neer te leggen.

Wij verzoeken hen, die op afroep een bloemstuk bij het monument willen leggen dit tijdig en wel vóór 9 augustus a.s. door te geven; met opgave van de bloemstukleggers.

Na afloop van het officiële gedeelte  is er een informeel samenzijn in Raffy. Daar wordt u de mogelijkheid geboden om, voor eigen rekening, een kop koffie of iets anders te gebruiken.

 Deze herdenking wordt verzorgd door

  • Stichting Arjati met ondersteuning van de werkgroep ‘Indië-herdenking 15 augustus Noord-Brabant West’ en met medewerking van Stichting Raffy, Zorg en Wonen voor Molukse en Indische ouderen, te Breda.
  • Uw donatie is van harte welkom op rekening nummer 1346.68.723 ten name van Stichting Arjati te Breda, inzake ‘herdenking’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefan Samuels of Magda Wallenburg.

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management