Steun Arjati

Stichting Arjati is afhankelijk van subsidies, donateurs en sponsoring. Uw bijdrage in welke vorm dan ook is altijd welkom.

Wilt u een bijdrage geven voor een specifieke activiteit, bijvoorbeeld de herdenking, wilt u dit dan bij storting vermelden. Wij zorgen er dan voor dat uw bijdrage daarvoor gebruikt zal worden.

Ons rekeningnummer is NL82RABO0134668723.

Stichting Arjati staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 201.540.89