Over Arjati

bestuurStichting Arjati is op 7 mei 2009 in Breda opgericht om in ieder geval de 15 Augustus Herdenking in Breda te borgen. Naast het borgen voelt Stichting Arjati zich verantwoordelijk voor het geven van een plek aan het Indisch Cultureel Erfgoed.

Bij de uitvoering van haar taken wordt zij ondersteund door een vaste groep van  28 vrijwilligers, Het merendeel van de vrijwilligers is echter boven de 50 jaar is. Stichting Arjati is dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers onder de 35 jaar, die vanuit een ander (jonger) perspectief hun licht kunnen laten schijnen op de te organiseren en te ontwikkelen activiteiten met betrekking tot overdracht en borgen van de Indische cultuur.

Waar komt de naam Arjati vandaan?

Arjati is de titel van een bekend liedje in menig Indische familie en is soms nog te horen. De melodie is zacht en weemoedig en doet in veel opzichten dan ook denken aan de Indische cultuur. Het liedje is door veel bekende en minder bekende muzikanten vertolkt en gaat over de belevenissen van twee geliefden en speelt in het oude Indië. De meest bekende versie van Arjati wordt vertolkt door George de Fretes. Een versie van Rudi van Dalm hoort u door hier te klikken.

Wat verstaat Arjati onder Indisch erfgoed?

Het Indisch erfgoed is ‘rijk’ en breed geschakeerd. Zonder uitputtend te willen zijn kan gedacht worden aan: verhalen van (groot)ouders, sfeer en typische ‘momenten’, samenzijn, muziek, krontjong, dans, verdedigingssporten als pencak silat e.a., kleding, identiteit, de Indische gastvrijheid, eten, respect naar anderen, gewoonten, historie,  kunst en literatuur, brieven, persoonlijke getuigenissen van de tijd in Nederlands Indië, voorwerpen die associaties oproepen met Nederlands Indië.

Hoe kunnen we dit Indisch erfgoed bewaren?

Stimuleren van verbanden en contacten leggen tussen de eerste generatie Indische Nederlanders (zeg maar de grootouders) met de tweede , derde en latere generaties (kinderen, kleinkinderen e.d.).

Tot deze generaties rekent Arjati ook mensen met een oorspronkelijke Nederlandse achtergrond of andere nationaliteit (zoals veel Duitsers, Chinezen, etc.) die nauw betrokken zijn bij Nederlands Indië of zich anderszins verbonden voelen met deze cultuur.

Organiseren van bijeenkomsten, waaronder herdenkingen zoals de jaarlijkse 15 Augustus Herdenking (de capitulatie van Japan en het begin van de Bersiapperiode).

Faciliteren en stimuleren van alles wat bijdraagt aan het behoud van het Indisch erfgoed.

Samenwerking zoeken met andere personen en organisaties elders die soortgelijke doelstellingen nastreven als Arjati.